OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

111Resimdeki tabloyu düzeltme ihtiyacı duyuyor musunuz?

112

Çizgilere basmadan yürümeye çalıştığınız için, randevularınıza geç kaldığınız zamanlar oluyor mu?

113Evinizin kirlenmesinden korktuğunuz için, ev halkı dışındaki kişilerin eve gelmesine izin vermiyor musunuz?

114Sık el yıkama davranışınız, günlük işlerinizi yapmanıza engel oluyor mu?

Genellikle birçoğumuz günlük hayatımız içerisinden çeşitli evhamlara, endişelere kapılabilir, takıntılar yaşayabiliriz. Fakat çoğunlukla yaşadığımız bu duygular ile kendi kendimize baş edebilir ve günlük hayatlarımızı etkileyecek boyuta gelmeden yok etmeyi başarabiliriz.

Fakat bu evham, endişe ve takıntılar günlük hayatımızı etkileyecek ve yaşam kalitemizi bozacak boyutta ise, OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK’tan şüphelenmeye başlarız.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesyonlar: Kişinin zihninden uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtülerdir.

Kompulsiyon: Obsesyonların sebep olduğu sıkıntı ve huzursuzluk hissini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için yapılan yineleyici davranış ve zihinsel eylemlerdir.

OKB herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir.

Yaygın Obsesyon Belirtileri (Takıntılar):

Pislik veya mikrop bulaşmasından korkma,

Başkasına zarar vermekten korkma,

Hata yapmaktan korkma,

Rezil olmaktan veya sosyal açıdan kabul edilemez bir şekilde davranmaktan korkma,

Ayıp veya günah şeyler düşünmekten korkma,

Düzen, simetri, kusursuzluk ihtiyacı,

Onay alma çabası ( olmuş değil mi?).

Yaygın Kompulsiyon Belirtileri:

Tekrar tekrar yıkanma, duş alma veya ellerini yıkama,

El sıkışmayı veya kapı tokmağına dokunmayı reddetme,

Kilit, ocak gibi şeyleri sürekli kontrol etme,

İş yaparken içinden sürekli sayı sayma,

Sürekli bir şeyleri belirli bir biçimde düzenleme,

Genellikle rahatsız edici olan, akıldan çıkmayan ve uykuyu bölen kelimelere veya düşüncelere takılıp kalma,

Belirli kelimeleri, cümleleri veya duaları tekrarlama.

İşleri belirli bir sayıda yapma,

Değeri olmayan şeyleri toplama ve ya biriktirme

Bilişsel ve Davranış Tedavileri:

Hastalar genellikle yaşadıkları bu sorunla başa çıkmak için kaçma ya da kaçınma davranışını tercih ederler. Fakat bu kaçma ve kaçınma davranışı bu düşüncelerin daha da çok artmasına sebep olur.

Bilişsel ve Davranış tedavilerde ise amaç; kişiyi bu kaçınma davranışlarını yapmasına sebep olan düşünceler ile karşı karşıya getirmek ve kaygıyı azaltmak için ortaya çıkan tekrarlayıcı davranışları engellemektir.

Bu terapi yöntemi, obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde kullanılan en etkili yöntemdir, özellikle hastalığın yenilenmesinin önüne geçmede oldukça başarılıdır.

Bazı durumlarda yalnızca psiko terapi uygulanırken, bazı durumlarda ise ilaç tedavisi ile birlikte uygulanabilmektedir.