Prof. Dr. Şükrü UĞUZ

Psikiyatr, Psikoterapist

1964 yılında Silifke’de doğan Şükrü UĞUZ              lise hayatını Konya Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesinden 1989 yılında mezun oldu.  Pratisyen hekim olarak mecburi hizmetini yaptıktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD uzmanlığını aldı. Uzmanlık sonrasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu dönemde daha çok psikoterapi alanında çalışmalar yaptı ve eğitimler verdi. Yurt içi ve yurt dışında yayınlanan bilimsel makaleler ve kitap bölümleri yazdı. 2011 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (Adana) Psikiyatri Anabilim Dalına geçti. 2012 yılının Aralık ayında Başkent Üniversitesi Hastanesi’ndeki görevinden ayrılarak kendine ait bir psikoterapi merkezi kurdu.

Şimdiye kadar psikoterapi ve bireysel gelişim alanında birçok kurs ve eğitimler düzenlemiş ve kurumsal danışmanlıklar vermiştir.

Türk Psikiyatri Derneği (TPD), American Psychiatric Association (APA) ve Kognitif Davranış Terapileri Derneği (KDTD) ne üyedir.

2014 yılında Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nün kadrosuna öğretim üyesi olarak katılmıştır.

Halen Çağ Üniversitesi Psikoloji bölümü  Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine Endüstri Psikolojisi ve Psikopatoloji dersleri vermektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri :

Diler. R. S., S. Uguz, G. Seydaoglu, N. Erol, A. Avcı A, “Differentiating Bipolar Disorder in Turkish Prepubertal Children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder”, Bipolar Disorder, 2007, 9 (3), 243–251.

Dogan. M. C., G. Seydaoglu, S. Uguz, B. Y. Inanc, “The Effect of Age, Gender and Socio-Economic Factors on Perceived Dental Anxiety Determined by A Modified Scale in Children”, Oral Health Prev Dent, 2006, 4(4), 235-241.

Demirkiran. M., Y. Sarıca, S. Uğuz, D. Yerdelen, K. Aslan, “Multiple Sclerosis Patients With and Without Sexual Dysfunction: Are There Any Differences”, Multiple Sclerosis,  2006, 12(2), 209-214.

Uguz. S., G. Seydaoglu, C. Dogan, B. Y. Inanc, E. Yurdagül ve R. S. Diler,  “Short-Term Antidepressant Treatment of Co-morbid Dental Anxiety in Patients with Panic Disorder”, Acta Odontologica Scandinavica, 2005, 63(5), 266- 271.

Sir. A., R. D’Souza, S. Uguz, T. George, S. Vahip, M. Hopwood, A. Martin, W. Lam ve T. Burt, “Randomized Trial of Sertraline versus Venlafaxine-XR in Major Depression: Efficacy and Discontinuation Symptoms”, Journal of Clinical Psychiatry, 2005, 66(10),1312-1320.

Ergun. U. G., S. Uguz, N.Bozdemir, R. Guzel, R. Burgut, E. Saatci  ve E. Akpinar,  “The Relationship Between Cholesterol Levels and Depression in The Elderly”, Int J    Geriatr Psychiatry, 2004, 19 (3), 291-296.

Uguz. S., H. Aydin, E. E. Yerlikaya, Violence by Proxy in Othello Syndrome: “A Case Report, Primary Care Psychiatry”, 2004, 9 (4), 121-123.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Sari, A., Z. Kekec ve S.Uguz, “Evaluation of Suicide Risk Factors in Poisoned Patients”, 4th European Congress On Emergency Medicine, Crete Greece, July 20, 2006.

Altintas, E., S. Uguz, B. Levent ve G. Seydaoglu,  “Quality of Life in Panic Disorder With or Without Agoraphobia and Depression: A 12 Week Follow Up Study”, 20th ECNP Congress, Vienna, Austria, 13-17 October, 2007.

Güzel, R., H. Akkoca, G. Seydaoglu, S.Uguz, E. Kozanoglu ve T. Sarpel, “The Efficacy of Local Anesthetic Injection and Dry Needling in Myofacial Pain Syndrome”, 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Antalya Turkey, September 30- October 4, 2004 [D3 no’lu makale].

George,  T.,S.Uguz, R. F. D’Souza, A. Sir, E. Y. Malouf ve T. Burt, “Comparative Efficacy of Sertraline and Venlafaxine-Xr in Severe Depression”, 157th Annual meeting American Psychiatric Association, p273. APA, New York USA, 2004 [A5 no’lu makale].

Sir, A., R. F. D’Souza, S.Uguz, T. George, F. G. Mcllroy ve B. Lam, “Tolerability and Discontinuation Affects for Sertraline versus Venlafaxine Extended Release in Depression”, 157th Annual meeting American Psychiatric Association, p271. APA, New York, USA, 2004 [A5 no’lu makale].

D’Souza, R. F., A. Sir, T. George, S.Uguz, A. Martin ve B. Lam, “Comparative Efficacy of Sertraline and Venlafaxine-Xr in Major Depression,” 157th Annual meeting American Psychiatric Association, p269-270 APA, New York USA, 2004 [A5 no’lu        makale].

Uguz, S., F. Koc, H. Aydin, G. Seydaoglu, L. B. Telli, Y. Sarica ve C. Karayalcin, “A Study Comparing Patients with Different Kind of Neuromuscular Disorders on Measures of Qualtiy of Life Depression and Anxiety”, International congress of biological psychiatry, p88 9-13 WSBF, Sydney, Australia, February 2004.

Ergün, U. G., S. Uguz, N. Bozdemir, R. Güzel, R. Burgut, E. Saatçi ve E. Akpınar, “The Relationship between Cholosterol Levels and Depression in The Elderly”, The 13th Asia pasific regional conference, P 105, Bejing, China, 4-7 November 2003 [A6 no’lu makale].

Uguz, S. ve G. Seydioglu, “Psychosocial Sequels of The 1998 Ceyhan-Adana Earthquake, A Prospective Study”, 16th congress of the Eurpoean College of neuropsychopharmacology, 20-24, s368, Prague, Czech Republic, Elsevier, UK, September 2003.

Demirkıran, M., D. Yerdelen, S.Uguz, K. Aslan ve Y. Sarica, “Sexual Dsyfunction in Patients with Multiple Sclerosis”, 19th congress of the European committee for treatment and research in multiple sclerosis, 17-20,  Milan, Italy, September 2003 [A3 no’lu makale].

Uguz, S., A. B. Levent, L. Soylu, D. Kocabas, S. Demirci, H. Demirhindi, G. Akyuzluer ve I. Akyuzluer, “Searching Acute Stress Disorder, After June 27 1998 Adana Earthquake”, Estss 6th European Conference of Traumatic Stress, p135, June 5th-8th,  1999 [D10 no’lu makale].

Evlice, Y. E., I. Bilgen, S.Uguz, M. L. Soylu ve E. Yoldascan, “Psychiatric Morbidity in The Population Immigrated from The South Eastren Part of Turkey. A Randomised Controlled Study”, 10th congress of the association of European psychiatrists, 15      suppl. 2, 363, Elsevier, Amsterdam, October 2000.

Uguz, S., Y. E. Evlice ve I. Bilgen, “The Man Who Lives in A Bath Tube, Choronic Pain, A Case Report”, 10th Congress of The Association of European Psychiatrists, 15            suppl. 2, 363, Elsevier, Amsterdam, October 2000.

Soylu, M. L. ve S. Uguz, “Erectile Dysfunction Secondary to Partners Vaginusmus, Cultural     Perspective : Case Report”, 10th Congress of The Association of European Psychiatry, 15 suppl 2, 348, Elsevier, Amsterdam, October 2000.

Özpoyraz,  N., S.Uguz, E. Erken ve M. Unal, “A Case of Systemic Lupus Erythemathosus Presenting with Psychiatric Symptoms”, 9th Congress of The Association of European Psychiatry, 11 suppl 4, 325s, Elsevier, U. K., 1996 [D28 no’lu makale].

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler:

Uğuz, Ş., “Yoğun Bakım El Kitabı”, 3. baskı, ed R. S. Irwin, J. M. Rippe, çeviri editörü D.Özcengiz, “Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastalarda Depresyonun Tanı Ve Tedavisi”, 878-883, Nobel Tıp Kitabevleri, Adana, 2002.

Uğuz, Ş.,”Yoğun Bakım El Kitabı”, 3. baskı, ed R. S. Irwin, J. M. Rippe, çeviri

editörü.

D.Özcengiz, “Yoğun Bakım Ünitesi Hastasında Ajitasyon Ve Deliryumun  Tanı Ve

Tedavisi”,871-875, Nobel Tıp Kitabevleri, Adana, 2002.

Uğuz, Ş.,”Yoğun Bakım El Kitabı”, 3. baskı, ed R. S. Irwin, J. M. Rippe, çeviri

editörü

D.Özcengiz, “Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastalarda Anksiyetenin  Tanısı Ve

Tedavisi”, 876-877, Nobel Tıp Kitabevleri, Adana, 2002.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Uğuz, Ş., Y. E. Altıntaş ve Levent BA, “Panik Bozukluk: Etiyoloji, Klinik Gidiş, Komorbidite ve Tedavisi”, Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri, 2(12), 21-25 (2006).

Levent, B. A., Ş. Uğuz ve H.  Aydın, “Sosyal Fobi:  Etiyoloji, Klinik Gidiş, Komorbidite ve Tedavisi”, Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri, 2(12), 26-29 (2006).

Güzel, R., H. Akkoca, G. Seydaoğlu, Ş. Uğuz, E. Kozanoğlu ve T. Sarpel, “Miyofasiyal Agrı Sendromunun Tedavisinde Lokal Anestezik Enjeksiyonu ve Kuru İğneleme Yöntemlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması”,  Türkiye Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Dergisi, 52(1),  22-27 (2006).

Uğuz, Ş., B. Y. İnanç, E. E. Yerlikaya ve H. Aydın, “Endicot İşte Üretkenlik Ölçeğinin (EİÜÖ) Türk Toplumunda Geçerlilik Ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi”, Türk Psikiyatri  Dergisi, 15 (3), 209-214 (2004).

Ögel, K., A. Çorapçıoğlu, A. Sır, M. Tamar, Ş. Tot, O. Doğan, Ş.Uğuz, Ç. Yenilmez, M. Bilici, D. Tamar ve O. Liman, “Dokuz İlde İlk Ve Ortaöğretim Öğrencilerinde Tütün Alkol Ve Madde Kullanım Yaygınlığı”, Türk Psikiyatri  Dergisi, 15 (2), 112-118 (2004).

Uğuz, Ş., İ. Bilgen, E. E. Yerlikaya ve Y. E. Evlice, “Göç Ve Göçün Ruhsal Sonuçları”, Arşiv Kaynak Tarama Dergisi,13 (3), 383-394 (2004).

Uğuz, Ş., F. Toros, B. Y. İnanç ve O. Çolakkadıoğlu, “Zihinsel Ve Veya Bedensel Engelli Çocukların Annelerinin Anksiyete, Depresyon Ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi”, Klinik Psikiyatri Dergisi,7 (1), 42-47 (2004).

Uğuz, Ş. ve F. Toros, “Konversiyon Bozukluğunda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler”, Türk Psikiyatri Dergisi,14(1), 51-58 (2003).

Sağduyu, A., T. Aker, E. Özmen, Ş.Uğuz, K. Ögel ve D. Tamar, “Şizofrenisi Olan Hastaların    Yakınlarının Şizofreniye Yönelik Tutumları”, Türk Psikiyatri Dergisi, 14 (3), 203-212   (2003).

Yalçın, E., F. Toros, Ş.Uğuz ve Y. E. Evlice, “Başağrısı Olan Hastalarda Kişilik Özellikleri”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4 (1), 19-29 (2003).

Ergün, U. G. O., N. Bozdemir, Ş.Uğuz, R. Güzel, R. Burgut, E. Saatçi ve E. Akpınar, “Adana Huzurevinde Yaşayan Yaşlılar İle Aile Hekimliğine Başvuran Yaşlıların Medikosoyal   Özeliklerinin Değerlendirilmesi”, Türk Geriatri Dergisi, 6 (3), 89-94 (2003).

Uğuz, Ş., H. Aydın ve E. Yurdagül, “Monosemptomatik Hipokondriazis: Bir Olgu Sunumu”, Klinik Psikiyatri Dergisi,6(4), 240-243 (2003).

Uğuz, Ş., E. Yurdagül, H. Aydın ve M. Ünal, “İnterferon Alfa Kullanımına Bağlı Psikotik Bozukluk: Olgu Sunumu”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 6,170-173 (2003).

Ögel, K., A. Çorapçıoğlu, Ş. Tot, O. Doğan, A. Sır, M. Bilici, D. Tamar, Ş.Uğuz, Ç. Yenilmez   ve M. Tamar, “Türkiye’de Ortaöğretim Gençliği Arasında Ecstasy  Kullanımı”,   Bağımlılık Dergisi, 4 (2), 67-71 (2003).

Ögel, K.,Ş.Uğuz, A. Sır, Ç. Yenilmez, M. Tamar, A. Çorapçıoğlu, O. Doğan, Ş. Tot, M. Bilici, D. Tamar, C. Evren ve O. Liman, “Türkiye’de İlköğretim Ve Ortaöğretim Gençliği Arasında Esrar Kullanım Yaygınlığı”, Bağımlılık Dergisi, 4 (1), 15-19 (2003).

Uğuz, Ş. ve E. Yurdagül, “Noradrenerjik Sistem Ve Depresyon”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 5 (ek 4), 19-23 (2002).

Avcı, A., Ş.Uğuz ve F. Toros, “Çocuklarda Kekemelik: Karşılaştırmalı Bir İzleme Çalışması”,    Klinik Psikiyatri Dergisi, 5, 16-21 (2002).

Ergün, U. G. O., Ş.Uğuz, N. Bozdemir, E. Saatçi ve E. Akpınar, “Yaşlılık Depresyon Ve Serum Kolesterol Düzeyi Arasındaki İlişki”, Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 10(4), 419-436 (2001).

Uğuz, Ş., B. A. Levent, L. Soylu, Ö. Kocabaş ve S. Demirci, “98 Adana-Ceyhan Depreminden Sonra Ortaya Çıkan Akut Stres Bozukluğunun Araştırılması”, Klinik Psikiyatri Dergisi,3 (ek 3), 16-20 (2000).

Uğuz, Ş., B. A. Levent ve L. Soylu, “Psikiyatrik Yardım Açısından Ceyhan-Adana Depreminin Genel Bir Değerlendirilmesi”, 3P Dergisi,  8 (ek1), 91-92 (2000).

Evlice, E. Y. ve Ş. Uğuz, “Adana Merkezi Raporu”, 3P Dergisi, 7 ek, 10-11 (1999).

Diler, S. R.,Ş.Uğuz, L. Tamam ve N. Özpoyraz, “Benzer Psikopatolojik Özellikler, Gösteren      Konversiyon Bozukluğu ve Kısa Psikotik Bozukluk Tanılarıyla İzlenen 2 Olgunun        Sunumu”, ÇÜ.Tıp Fakültesi Dergisi, 4 (4), 222-226 (1998).

Özpoyraz, N., Ş.Uğuz ve M.Ünal, “Kısa Psikotik Bozukluk: Bir Gözden Geçirme”, Türk Psikiyatri Dergisi,7 (1), 53-57 (1996).

Sezgin, F., Ş. Uğuz ve A. Avcı, “Kekemelik”, Arşiv Kaynak Tarama Dergisi,5:88, 88-96 (1996).

Cengizler, E., A. Avcı ve Ş. Uğuz, “Enüretik Çocuk ve Ailesi; Ruhsal ve Organik Değerlendirme”, 3P Dergisi, 4(1), 21-27 (1996).

Uğuz, Ş., A. Avcı ve H. Bozdemir, “Çocukta Epilepsiyle Birlikte Konversiyon Bozukluğu; Bir Olgu Sunumu”, Psycho Med, 2(1), 34-37 (1996).

Özpoyraz, N., Ş.Uğuz, D. Ertürk, N. Alpaslan, E. Evlice ve M. Ünal, “Kısa Psikotik Bozukluk: Geriye Dönük Bir Değerlendirme”, Türk Psikiyatri Dergisi, 7(2), 16-22 (1996).

Özpoyraz, N., Ş.Uğuz, M. Ünal ve E. Erken, “Ruhsal Belirtilerle Başlayan Bir Sistemik Lupus   Eritematozus Olgusu”, Türk Psikiyatri Dergisi; 7(1) s: 63-67 (1996).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildriler:

Taylan, S., Y. Akıl, Ş. Uğuz, Ö. Alabaz, D. Şahin, N. Çoşkun ve T. Akçam, “Stomanın Bireylerin Sosyal Ve Ruhsal Yaşamlarında Oluşturduğu Değişikliklerin Değerlendirilmesi”, Çukurova Koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu, Adana, 14-16 Nisan, 2005.

Aydın, H. ve Ş.Uğuz, “Vitamin B12 Eksikliği Ve Depresyon: Bir Olgu Sunumu”, 39. Ulusal psikiyatri kongresi, 440, Antalya, 14-19 Ekim,  2003.

Uğuz, Ş., H. Aydın, E. Yurdagül ve B. Kurtaran, “Human İmmünodeficiency Virüs Enfeksiyonuna Bağlı Psikoz: Bir Olgu Sunumu”, 39. Ulusal psikiyatri kongresi, 240, Antalya, 14-19 Ekim, 2003.

Sağduyu, A., K. Ögel, T. Aker, E. Özmen ve Ş.Uğuz, “Şizofreniye ilişkin tutumlar ve  demografik değişkenlerle ilişkileri”, 39. Ulusal psikiyatri kongresi, 226, Antalya, 14-19 Ekim, 2003 [D9 no’lu makale].

Uğuz, Ş., E. Yurdagül, H. Aydın ve M. Ünal, “İnterferon alfa kullanımına bağlı psikotik bozukluk: olgu sunumu”, 38. Ulusal psikiyatri kongresi, 22-27 Ekim, 2002 [D13   no’lu makale].

Uğuz, Ş., H. Aydın ve E. Yurdagül, “Monosemptomatik Hipokondriazis: Olgu Sunumu”, 38. Ulusal psikiyatri kongresi,  22-27 Ekim 2002 [D12 no’lu makale].

Levent, B. A. ve Ş.Uğuz,      “ÇÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğine Başvuran On Eşcinselin Özellikleri ve Terapi Yaklaşımı”, 3. Ulusal Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongresi, İstanbul, 26-28 Kasım, 1999.

Yalçın, E., Ş.Uğuz, ve Y. E. Evlice, “Başağrısı ve Alexitimi”, 8. Anadolu Psikliyatri Günleri, 28, Diyarbakır, 22-26 Haziran, 1999.

Yalçın, E., Ş.Uğuz ve Y. E. Evlice, “Başağrısı Ve Kişilik”, 8. Anadolu Psikliyatri Günleri, 27, Diyarbakır, 22- 26 Haziran, 1999 [D10 no’lu makale].

Tamam, L., M. Saygılı, Ş.Uğuz, N. Özpoyraz ve B. A. Levent, “Pedofili ve Ensest: Bir Olgu”,   34. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslar arası Uydu Sempozyum: Dünyada Kültür ve Tanı, 215, Çeşme, İzmir, 29 Eylül- 3 Ekim, 1998.

Uğuz, Ş., L. Tamam, N. Özpoyraz, B. A. Levent ve R. Buğdaycı, “Konversiyon Bozukluğu Tanısı ile İzlenen Olguların Değerlendirilmesi”, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslar arası Uydu Sempozyum: Dünyada Kültür ve Tanı, 223, Çeşme, İzmir, 29          Eylül- 3 Ekim, 1998 [Uzmanlık tezi].

Türkoğlu, D., L. Tamam, Ş.Uğuz, N. Özpoyraz, Y. E. Evlice ve E. Kulan, “İnfertil Hastalarda   Psikopatoloji”, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslar arası Uydu Sempozyum:            Dünyada Kültür ve Tanı, 288, Çeşme, İzmir, 29 Eylül – 3 Ekim, 1998.

Uğuz, Ş., L. Tamam ve N. Özpoyraz, “Monosemptomatik Hipokondriazis: Yılanlı Kadınlar”,  34. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslar arası Uydu Sempozyum: Dünyada Kültür ve Tanı, 190, Çeşme, İzmir, 29 Eylül- 3 Ekim, 1998.

Bıçakçı, Ş.,Ş.Uğuz, M. Karataş, F. Ş. Reel ve M. İnal, “Bir Eaton-Lambert Olgusu”, 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Cilt 3, 91, Antalya, 1997.